Předmět: Připomínky k návrhu Evropské komise 2022/0155(COD) o předcházení zneužívání dětí Vážený/á [Jméno poslance], Chtěl/a bych vyjádřit své vážné obavy ohledně nadcházejícího návrhu Evropské komise 2022/0155(COD) o předcházení pohlavnímu zneužívání dětí. Návrh má za cíl uložit komerčním poskytovatelům online komunikačních služeb a cloudových úložišť povinnost plošně a automaticky kontrolovat obsah zpráv, hovorů, fotek, videí a dalšího obsahu za účelem odhalování distribuce dětské pornografie a prevence zneužívání dětí. Povinná kontrola by byla omezena na určité části služeb, kde je identifikován vyšší risk – například různé chatovací skupiny, lokace uživatelů, věk, zájmy a podobně. Dobrovolně by stále mohli poskytovatelé kontrolovat komunikaci všech ostatních uživatelů, a návrh to také silně doporučuje. Přes jeho dobrý úmysl si ale nemyslím, že by měl být přijat. Vznikl by s ním velmi nebezpečný precedens – stejně, jako kdyby policie dělala preventivní prohlídky bytů – všichni by byli podezřelí ze spáchání trestného činu, vždycky, dokud program s velmi nízkou přesností(1) nedokáže opak. Nedávno například vyšel článek(2) tom, jak Google mylně označil komunikaci s doktorem za dětskou pornografii, způsobil zahájení trestního řízení a odstřihl uživatele od většiny způsobů komunikace, které využíval. I kdyby byly detekční programy ale přesnější, nemyslím si, že to mění podstatu problému – stále by vyžadoval plošné sledování komunikace, které je výslovně zakázáno v Listině základních práv a svobod EU, a bývalá předsedkyně soudního dvora označila(3) za protizákonné. Není to vyšetřování jedné konkrétní osoby nebo malé skupiny – které by bylo naprosto v pořádku – ale všech, vždycky, bez předchozího podezření. Podobný druh kontroly zpráv jsme ostatně už historicky viděli u Polské a Maďarské vlády, které používaly(4) program Pegasus pro špehování například opozičních politiků, novinářů, právníků a lidskoprávních aktivistů. EUROPOL při diskuzi již před rokem zmínil, že by se mu zavedená kontrola komunikace hodila(5) i pro detekci dalších druhů trestných činů. Alternativní řešení existují, v první řadě musí být řešení proporcionální k problému. Přestože si od plošné kontroly zpráv někteří slibují konečné řešení problému zneužívání dětí online, bohužel jím nebude a nemůže být. Máme ale jiné a potenciálně efektivnější způsoby, jak s velmi reálným zneužíváním dětí bojovat; V některých případech může trvat měsíce až roky, než se policie dostane ke konkrétnímu hlášení. Většina automatických hlášení přichází ze zdrojů jako Facebook a Instagram, kde, i když je hlášení relevantní, většinou obsahuje roky starý, dlouze cirkulovaný materiál, kde bohužel skutečného pachatele ani oběť už není možné dohledat. Pokud se dětská pornografie dostane na Internet, absolutní většina se prvně objeví na různých uzavřených darknetových sítích, bezpečně šifrovaných komunikačních kanálech a podobných službách, které zákon nikdy nebude mít schopnost ovlivnit. Soustředění policejních sil na vyšetřování právě těchto cílů by bylo mnohem efektivnější, mělo větší šanci zachránit aktivně zneužívané děti a dopadnout samotného pachatele. Prevence je rovněž důležitá. S českou Linkou Bezpečí jsme na tom poměrně dobře(6), ale ne všechny ostatní země mají takové štěstí. Organizace, přestože už teď řeší spoustu případů zneužívání, se potýkají s nedostatkem kapacity a prostředků. Oragnizace pomáhající potenciálním násilníkům zlepšit svůj mentální stav taky stojí za zmínku, předejít zneužití je vždy lepší, než řešit jeho existenci. Děti také musí být informovány o tom, co v případě zneužívání dělat, a vlastně i jak ho rozpoznat. Podobou interaktivních programů na školách, workshopů i například otevřených diskuzí by děti měly být informovány o tom, co a jak dělat, když se cítí zneužívány. Tato témata jsou na školách žalostně zanedbávána, důsledkem může být vcelku časté zneužívání, nejčastěji např. grooming. Zejména v online prostředí, kde se kdokoli může vyádávat za kohokoliv. K řadě kroků musí dojít i na národní úrovni. V České republice máme naprosto nedostačující legislativu. Zákon umožňuje vyhodnotit situaci tak, že dítě sexuální aktivity provozuje dobrovolně. Pak se nejedná o znásilnění, ale o sexuální zneužití dítěte, na které se vztahují mírnější tresty. 86% pachatelů sexuálního zneužití nezletilých odchází od soudu s podmínkou. Z pohledu čistě technických řešení také existují vcelku dobré příklady. Apple – byť jejich implementace plošné kontroly zpráv v roce 2020 selhala – ponechal funkci, kde v komunikaci dětí při detekci možné pornografie automaticky zprávu prvotně zablokuje a dá dítěti všechny důležité informace o tom, co dělat v případě nebezpečí, možnost okamžitě kontaktovat rodiče, nebo případně komunikaci utnout. Všechno probíhá na zařízení a Apple k šifrovaným datům přístup nikdy nedostane. Děkuji za Vaši pozornost a starost o naše děti i zachování základních práv a svobod. S pozdravem [Vaše jméno] Zdroje: 1 – https://fedpol.report/en/fedpol-in-figures/fight-against-paedophile-crime (Švýcarsko, 14% actionable material), https://www.iccl.ie/news/an-garda-siochana-unlawfully-retains-files-on-innocent-people-who-it-has-already-cleared-of-producing-or-sharing-of-child-sex-abuse-material/ (Irsko, 20% actionable material) 2 - https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-kvuli-diagnoze-poslal-lekari-fotky-synova-penisu-google-to-oznacil-za-pornografii-40406475 3 - https://www.patrick-breyer.de/wp-content/uploads/2021/03/Legal-Opinion-Screening-for-child-pornography-2021-03-04.pdf 4 - https://www.reuters.com/world/europe/ruling-party-figures-say-poland-has-pegasus-spyware-2022-01-07/ (Polsko), https://www.theguardian.com/world/2022/jan/28/hungarian-journalists-targeted-with-pegasus-spyware-to-sue-state (Maďarsko) 5 - https://balkaninsight.com/2023/09/25/who-benefits-inside-the-eus-fight-over-scanning-for-child-sex-content/ 6 - https://www.linkabezpeci.cz/documents/41242/88344/vyrocni-zprava-2022.pdf/caf9115f-63c6-d6bf-5813-983c04200a73?t=1687849181468